2 цента 1991

Австралия, Елизавета II с 1985 по 1998