5 рейхпфеннигов 1940

Гернси, Елизавета II с 1956 по 1968