1 евро цент 2005

Протекторат Богемия и Моравия с 1939 по 1945