2 евро 2002

Протекторат Богемия и Моравия с 1939 по 1945