5 центов 1996

Султанат Марокко, Моххамед V с 1927 по 1956