1 цент 1900

Острова Кука, Елизавета II с 1972 по 1983