5 динаров 1972

Острова Кука, Елизавета II с 1972 по 1983