2 рубля 2009

Острова Кука, Елизавета II с 1972 по 1983