100 песет 1980

Острова Кука, Елизавета II с 1972 по 1983