6 пенсов 1925

Острова Кука, Елизавета II с 1972 по 1983