5 сентаво 1973

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998