5 центов 1999

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998