10 злотых 1965

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998