5 франков 1956

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998