1 евро цент 2004

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998