25 центов 2004 Техас

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998