1 фунт 2003

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998