10 пара 1864

Острова Кука, Елизавета II с 1984 по 1998