5 миллимов 1973

Катар, Хамад бин Халиф с 2000 по 2005